Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hälso- och vårdplanen görs alltid upp i samarbete med klienten eller patienten. Målet med hälso- och vårdplanen är att säkerställa att klienten eller patienten får den vård och det stöd de behöver så effektivt och individuellt som möjligt. Den fungerar även som ett stöd för egenvården. Hälso- och vårdplanen styr hälsovårdens verksamhet och säkerställer att det inte förekommer avbrott i servicekedjan.

I sista hand är den behandlande läkaren ytterst ansvarig för utarbetandet och ändamålsenligheten av hälso- och vårdplanen, men utarbetandet av hälso- och vårdplanen börjar alltid på sjukskötarens mottagning. Vid behov anlitas även andra yrkespersoner inom Soite.

Blankett för förhandsuppgifter

Att självständigt fylla i förhandsinformationsformuläret hjälper kunden att förbereda sig för mottagningsbesöket. Med hjälp av blanketten kan man fundera över sätt att främja kundens hälsa, behandla sjukdom och över vilken typ av stöd som önskas från hälso- och sjukvården eller andra tjänster.

Fyll i förhandsinformationsblanketten i DigiSoites Egenvårdstjänst före mottagningsbesöket:

Egenvårdstjänsten

Identifiering i Egenvårdstjänsten sker genom webbtjänsten Suomi.fi. För att identifiera sig behöver man nätbanksuppgifter eller ett mobilcertifikat.

Utöver blanketten ska man ta med sig recept för de läkemedel man använder eller en läkemedelslista samt anteckningar från sin självuppföljning (t.ex. blodtrycks- eller blodsockermätningsresultat) till mottagningen.

Ta en titt också på dessa