Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett vårdtestamente blir aktuellt om en patient inte längre kan förklara sin vilja gällande sin vård till sin behandlande läkare. Detta kan till exempel bero på en allvarlig sjukdom eller en olycka. Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter har patienten rätt att vägra ta emot vård. Detta kan ske efter att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården informerat hen om hur hens vägran påverkar hälsan. I journalhandlingarna ska göras en anteckning om att patienten fått en tillräcklig redogörelse om de möjliga följderna av om man handlar enligt hens vilja. Patientens vilja ska respekteras och följas.

Ett vårdtestamente och en donationsvilja kan antecknas på Mina Kanta-sidorna. Vårdtestamentet och donationsviljan lagras i Patientdataarkivet och kan utnyttjas i Soites patientdatasystem via FPA:s informationshanteringstjänst.

Ta en titt också på dessa