Flytta dig till innehållet

Att förebygga olyckor och våld samt främja säkerheten på en bredare front är en gemensam fråga för alla aktörer och förvaltningssektorer i kommunen och välfärdsområdena.

För verksamheten ansvarar

Henri Nevalainen

Välfärdskoordinator

Telefon: +358 40 804 2205