Flytta dig till innehållet

Största delen av patienterna är akutvårdens uppföljnings- och undersökningspatienter och patienter som kommit för fortsatt vård efter akutvård. Detta baserar sig på nivåstrukturering av vården. Vårdavdelningen gör nära samarbete med patienternas anhöriga. Viktiga samarbetspartners är dessutom bland annat hemvården, hemsjukhuset, servicehusen, intervallvårdsenheterna samt olika sakkunniga (bland annat fysioterapeut och socialvårdare).

Den allmänmedicinska avdelningen i Kannus har 20 vårdplatser.

Besök

Patienternas anhöriga och andra närstående är välkomna på besök mån-sön kl. 13-19. I fastigheten finns ingen kiosk/kantin. Anhöriga som rest en längre väg kan vid behov äta i personalens matsal när den är öppen (mån-fre kl. 10.30-12.30) genom att köpa en kupong för gästmåltid från köket.

Vårdavgifter

För kortvarig vård på avdelning tas ut en vårddagsavgift. För långvarig avdelningsvård tas ut en månadsavgift som baserar sig på inkomsterna. Utredningarna och beräkningarna i fråga om månadsavgifterna utförs av en socialarbetare som arbetar på Dunkars hälsocentral.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Mervi Salonen

Avdelningsskötare/ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 804 2209

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 780 9653

Tiina Mäkelä

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 2133