Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Principen på avdelningen är en snabb insats i fråga om diagnostik och medicinsk behandling. På avdelningen satsar man på att påbörja rehabilitering tidigt, på att patienten kan åka hem tryggt och vid behov på förflyttning till fortsatt vård. 

 På jour- och diagnostikavdelningen finns 15 vårdplatser, varav fem är övervakningsplatser. I avdelningens övervakningsutrymme kan man effektivt övervaka patientens tillstånd och följa med vilken inverkan medicineringen eller vården har. Vid behov deltar också socialjourens personal i organiseringen av vården.

Ledande verksamhetsprinciper

 • Flexibla konsultationer mellan specialistläkare inom olika specialiteter
 • Rehabiliterande vårdarbete som genomförs individuellt
 • Det satsas på yrkesövergripande arbete
 • Trygg hemskrivning och/eller förflyttning till fortsatt vård:
  • Inga onödiga förflyttningar av patienter
  • De anhöriga med vid vården och hemgången om möjligt
  • Vid behov söker man rätt och ändamålsenlig plats för fortsatt vård
  • Man utreder de nödvändiga hjälpmedlen
  • Patienter skrivs inte ut sent på kvällen

Uträttande av ärenden per telefon

Besök

På centralsjukhusets avdelningar tillåts 2-3 besökare åt gången. Kom på besök bara om du är frisk. Besökare ska vara noga med handhygienen.

Besökstider

Besökstid varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.

Information om tjänsten

Patienter kommer till jour- och diagnostikavdelningen endast via jouren.

För verksamheten ansvarar

Teija Ronkainen

Bitr.avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4482

Anette Rautapuro

Tf. biträdande avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 3313

Pirjo Sinko

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 44 723 2324

Tomas Björk

Överläkare

Telefon: +358 6 826 3221

Oskar Hagström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 014 5549

Ta en titt också på dessa