Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det är bra att be om en remiss för hälsoundersökning om det gått lång tid sedan din senaste hälsoundersökning eller om du är oroad över ditt hälsotillstånd. Be om remiss också om din arbetsförmåga eller rehabiliteringsbehov behöver bedömas.

Till hälsoundersökning kommer man med remiss från arbets- och näringsbyrån (TE-byrån), den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) eller från socialväsendet. I älvdalarna genomförs hälsoundersökningar för arbetslösa enligt tidsbokning vid ett verksamhetsställe som överenskommits separat.

Målet med undersökningen

 • främja och följa upp hälsan och arbets- och funktionsförmågan
 • identifiera hälsorisker i ett tidigt skede
 • diagnostisera folksjukdomar och andra sjukdomar i ett tidigt skede
 • bedöma de psykiska resurserna
 • ordna fortsatta undersökningar och vård.

Undersökningens innehåll

 • Hälsovanor: motion, kost, hobbyer, rökning, rusmedel
 • Tidigare sjukdomar och läkemedelsbehandling
 • Screeningsundersökningar: t.ex. risken att insjukna i diabetes
 • Det sociala nätverket
 • Olika mätningar: t.ex. vikten, längden, blodtrycket
 • Synundersökning
 • Uppgifter om vaccinationer
 • Vid behov remiss till laboratoriet
 • Vid behov hänvisas patienten till en läkares eller någon annan sakkunnigs mottagning

Vid besöket gör hälsovårdaren en hälsoundersökning. Hälsovårdaren tar inte emot akuta sjukdomsfall och skriver inte korta sjukledighetsintyg.

Du kan fylla i en blankett för förhandsuppgifter på förhand och ta med den till mottagningen.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Det är bra att be om en remiss för hälsoundersökning om det gått lång tid sedan din senaste hälsoundersökning eller om du är oroad över ditt hälsotillstånd. Be om remiss också om din arbetsförmåga eller rehabiliteringsbehov behöver bedömas.

Till hälsoundersökning kommer man med remiss från TE-byrån, den sektorsövergripande samservicen som främjar sysselsättningen (TYP) eller från socialväsendet. I älvdalarna genomförs hälsoundersökningar för arbetslösa enligt tidsbokning vid ett verksamhetsställe som överenskommits separat.

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Ta en titt också på dessa