Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ätstörningsteamet består av en dagavdelning och en poliklinik. På dagavdelningens består dagarna av olika slags gruppverksamhet och av måltider.

Även Soites andra tjänster är tillgängliga. Ätstörningsteamet fungerar vid sidan om den polikliniska vården och avdelningsvården som en del av vårdkedjan i fråga om ätstörningar.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Ari Karvonen

Sjukskötare

Telefon: +358 40 014 5540

Marjo Patana

Sjukskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 2737

Ta en titt också på dessa