Flytta dig till innehållet

På hjärtpolikliniken utreds orsaken till symptom som misstänks bero på hjärtat samt planeras vården. Beroende på sjukdomens svårighetsgrad styrs en del av patienterna vid behov till hjärtundersökningsenheten för specialundersökningar och vård.

I vården av patienter betonas god förberedelse inför undersökningar, stöd för patienten, vägledning i undersökningssituationen samt anvisningar för vård efter undersökningar.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid elektroniskt via DigiSoite:

För verksamheten ansvarar

Miia Hyytinen-Oinas

Avdelningsöverläkare

Tero Pinola

Avdelningsöverläkare

Jussi Sia

Avdelningsöverläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4041

Uträttande av ärenden elektroniskt