Flytta dig till innehållet

I enheten görs belastnings-EKG-undersökningar, ultraljudsundersökningar av hjärtat, Holter-registreringar, spiroergometrier och belastningsultraljud. Patienter kommer till en specialists mottagning med läkarremiss.

I enheten arbetar en sjukskötare och en specialist i inre medicin och kardiologi.

För undersökningar tas det ut en specialistläkares ingreppsavgift.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Man kommer till en specialists mottagning med läkarremiss.

För verksamheten ansvarar

Jussi Sia

Avdelningsöverläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4041