Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På infektionspolikliniken genomförs undersökning, vård och uppföljning för infektionspatienter som hr svåra eller långvariga infektionssjukdomar, till exempel en HIV-infektion eller immunbrist. Polikliniken verkar enligt tidsbokning. En infektionsläkare har i regel mottagning på polikliniken två eftermiddagar per vecka.

Infektionspolikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Det finns ett läkemedel som heter PrEP som är avsett för förebyggande av HIV. Personer som
har rätt till behandling med läkemedlet inkluderar:

  • Män som har sex med män och som kan byta sexpartner
  • Sexarbetare
  • Personer som har drabbats av återkommande könssjukdomar
  • Människor som har oskyddat sex i gruppsexsituationer

Om du upplever att du hör till någon av ovan nämnda grupper och är intresserad av att börja med PrEP-medicinering, kontakta infektionspoliklinikens sjukskötare per telefon.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marko Rahkonen

Ansvarsområdeschef/infektionsöverläkare

Arto Nieminen

Specialläkare

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa