Flytta dig till innehållet

På infektionspolikliniken genomförs undersökning, vård och uppföljning för infektionspatienter som hr svåra eller långvariga infektionssjukdomar, till exempel en HIV-infektion eller immunbrist. Polikliniken verkar enligt tidsbokning. En infektionsläkare har i regel mottagning på polikliniken två eftermiddagar per vecka.

Infektionspolikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Marko Rahkonen

Ansvarsområdeschef/infektionsöverläkare

Arto Nieminen

Specialläkare

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträttande av ärenden elektroniskt