Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Nefrologi är diagnostik i fråga om och behandling av njursjukdomar. På nefrologiska polikliniken undersöker, vårdar och följer vi upp patienter vars njursjukdom är av lindrigare grad. Patienter som har en längre framskriden njursjukdom vårdas på dialyspolikliniken.

Nefrologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs remiss av en läkare för att kunna komma för vård på polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Ann-Catrin Jakobsson

Avdelningsöverläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4348

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa