Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På polikliniken för lungsjukdomar undersöks, vårdas och görs uppföljning för patienter som har olika lungsymtom som till exempel andnöd, hosta eller blodupphostning. På polikliniken vårdas vuxna patienter som behöver specialsjukvård. De kan bland annat ha

  • tuberkulos
  • sarkoidos
  • lungcancer
  • tröskdammlunga
  • lungtransplantation
  • astma
  • COPD

I vården betonas god förberedelse inför undersökningar, stöd för patienten, handledning i undersökningssituationen och anvisningar om vård efter undersökningar. Sömnapné diagnostiseras och behandlingen av den inleds på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Polikliniken för lungsjukdomar är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en remiss av en läkare för att kunna komma för vård på polikliniken. 

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig i så fall senast följande vardag.

Information om tjänsten

Polikliniken för lungsjukdomar är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en remiss av en läkare för att kunna komma för vård på polikliniken.

För verksamheten ansvarar

Marja Palomäki

Avdelningsöverläkare

Anastassia Polomskihh

Specialläkare

Salla Fagerudd

Specialläkare

Hanna Rinne

Överläkare

Telefon: +358 6 826 4357

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Ta en titt också på dessa