Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vid reumatologiska polikliniken undersöker, vårdar och följer vi upp patienter som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom. Sjukdomsgrupper är bl.a. ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, de systemiska reumatiska sjukdomarna och vaskulit.

Vården genomförs vanligtvis i samarbete med primärvården. Patienterna hänvisas till primärvården för fortsatt uppföljning när sjukdomen är i ett lugnt skede.

Reumatologiska polikliniken är en tidsbokningspoliklinik. Det krävs en läkarremiss för att kunna komma för vård på polikliniken.

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan också lämna en begäran om att bli uppringd. Vi ringer dig i så fall senast följande vardag.

För verksamheten ansvarar

Matti Kiuru

Avdelningsöverläkare

Jan Henell

Överläkare

Telefon: +358 6 826 4170

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa