Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hörselundersökarna som arbetar på hörselstationen gör kliniska hörselundersökningar för vuxna och barn samt öronens och balansorganens kliniska funktionstester. Som hörselrehabilitering görs provning av hörapparater och hjälpmedel samt ges handledning och görs uppföljning gällande deras användning.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid elektroniskt via DigiSoite: