Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I ögonsjukdomarnas ingreppsenhet görs dagkirurgiska ingrepp. Det handlar t.ex. om glaukom-, skelnings- och tårkanaloperationer samt operationer för att sänka ögontrycket. Här görs ungefär 750 glaukomoperationer årligen och dessutom andra mindre operationer.

Ögonsjukdomarna är en enhet inom specialsjukvården som vårdar patienter i olika åldrar. Vi har ungefär 5 500 poliklinikbesök per år. Till vårt förfogande har vi tidsenlig apparatur för undersökning av ögonpatienter samt en yrkeskunnig personal.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid elektroniskt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Det krävs en remiss från en läkare för att komma för vård på ögonpolikliniken.

För verksamheten ansvarar

Renata Kaminska

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4369

Uträttande av ärenden elektroniskt