Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Om situationen kräver akut vård hänvisas patienten till samjouren där en läkare ordnar akut vård och bedömer behovet av remiss till en specialist i hudsjukdomar. Patienter med ett brådskande vårdbehov kommer till polikliniken för hudsjukdomar inom 1-3 veckor.

På polikliniken för hudsjukdomar behandlas hudsjukdomar vars diagnos är sällsynt eller oklar samt omfattande eller svårbehandlade eksem som kräver specialkompetens.

Till vår verksamhet hör dessutom nödvändiga:

 • allergitester
 • undersökningar vid misstanke om yrkeshudsjukdom
 • ljusbehandlingar
 • ingrepp, bland annat provtagning från hudförändringar, eksem och tumörer    
 • frysbehandlingar, PDT-behandlingar (fotodynamisk terapi)
 • diagnostisering och behandling av hudtumörer/hudcancer
 • handledning i fråga om behandling av eksem och vården hemma
 • utredning av orsaken till långvariga sår samt handledning i fråga om behandling
 • undersökningar av huden, bland annat dermatoskopi och undersökning med mikroskop
 • hyposensibilisering, läkemedelsexponering
 • digital uppföljning av födelsemärken

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid digitalt via DigiSoite:

Patientföreskrift

Information om tjänsten

Tidsbokning till polikliniken görs på basis av remiss, och mottagningstiden meddelas till patienten vanligtvis per brev.

För verksamheten ansvarar

Renata Kaminska

Överläkare

Mobiltelefon: +358 40 653 4369

Niina Parpala

Serviceområdeschef/ansvarsområdeschef

Mobiltelefon: +358 40 653 4091

Uträtta ärenden digitalt

Ta en titt också på dessa