Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar fungerar som tidsbeställningspoliklinik. Dessutom behandlas den egna specialitetens akuta fall. Patienter kommer till polikliniken med en remiss från en läkare. Remissen kan komma från en hälsovårdscentral, en privat mottagning eller ett annat sjukhus eller en annan vårdinrättning.

På polikliniken görs utöver annan verksamhet också småkirurgiska ingrepp. Det kan till exempel vara fråga om bortoperering av hudförändringar, biopsier från hudförändringar eller tumörer och att öppna infektionshärdar. Dessutom sys sår och behandlas frakturer i ansiktet. Öronsjukdomarnas ingrepp som kräver sövning eller omfattande bedövning, görs i den dagkirurgiska enheten.

Patienter som behöver vara på vårdavdelning vårdas beroende på sjukdomen antingen på avdelning 1, 7 eller 10.

Uträttande av ärenden per telefon

Avbokning av bokad tid

Om du får förhinder och behöver avboka en tid som reserverats för dig, meddela oss snarast möjligt. Tidsbokningar ska avbokas minst en vardag före den bokade tiden. Det tas ut en avgift för en tid som inte avbokats.

Du kan avboka din polikliniktid elektroniskt via DigiSoite:

Information om tjänsten

Man kommer till polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar med en remiss från en läkare, antingen från hälsovårdscentralen, en privat mottagning eller ett annat sjukhus eller vårdinrättning.

För verksamheten ansvarar

Anu Jyrkkä

Avdelningsöverläkare

Annamaria Weitz-Tuoretmaa

Överläkare

Uträttande av ärenden elektroniskt