Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Genom omvårdnad som planeras individuellt styr, stöder och hjälper man klienten. Målet är att hen ska klara sig antingen på egen hand eller med hjälp av stöd. Målet är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga.

Hemvårdsklienterna får också den hälso- och sjukvård de behöver hemma. Vid läkemedelsbehandling kan man använda en läkemedelsrobot.

Hemvårdsbesöken genomförs antingen med hjälp av ett videosamtal eller som fysiska hembesök.

Hemvården består av nio hemvårdsdistrikt i vilka det arbetar yrkesövergripande team som består av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Att ansöka om tjänsten

Soites enhet för klienthandledning och öppenvårdstjänster samordnar tjänster som ordnas för äldre i hemmet och som främjer rehabilitering. Kontakta klienthandledning och öppenvårdstjänster när en äldre behöver stöd för att bo hemma och ännu inte omfattas av tjänsterna:

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Soites enhet för klienthandledning och öppenvårdstjänster samordnar tjänster som ordnas för äldre i hemmet och som främjer rehabilitering. Kontakta klienthandledning och öppenvårdstjänster när en äldre behöver stöd för att bo hemma och ännu inte omfattas av tjänsterna.

Hemvårdens planer för egenkontroll finns på den finska sidan på finska.

För verksamheten ansvarar

Serviceförmännen betjänar mån-fre kl. 9-14

Petra Witick

Serviceförman

Telefon: +358 44 780 9662

Päivi Akolahti

Serviceförman

Telefon: +358 44 780 9470

Susanna Meriluoto

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 50 354 9769

Karita Eteläperä

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 804 2481

Jenni Björkbacka

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 44 780 9274

Kirsi Hyyppä

Ansvarsområdeschef/serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 8007

Kaisa Pollari

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 40 804 2440

Marjo Kero-Järvilä

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 44 730 7616

Sari Kallinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5749

Mirka Peltola

Sjukskötare

Mobiltelefon: +358 40 804 5926

Ta en titt också på dessa