Flytta dig till innehållet

Nattpatrullen arbetar varje dag kl. 20.30 – 07.00. Vid besöken görs kontinuerlig bedömning av hjälpbehovet. Om hjälpbehovet förändras kontaktar nattpatrullen den aktör som ansvarar för vården. En person är klient hos nattpatrullen under en överenskommen period. När klientens hjälpbehov nattetid inte längre uppfyller kriterierna, avslutas besöken.

Nattpatrullen besvarar de larm som görs nattetid av trygghetstelefonklienter i Stamkarleby, Lochteå och Kelviå. Med denna tjänst tryggas klientens/patientens möjligheter att bo  hemma så länge som möjligt. När en patient skrivs ut från sjukhuset ska sjukhuset informera den vårdande aktören om utskrivningen. 

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Maija Luoto

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 44 730 7646

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 44 780 9653