Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Nattpatrullen arbetar varje dag kl. 20.30–7.00 i Stamkarleby, Lochteå och Kelviå. I Perho ådal och Lestijokidalen arbetar nattpatrullen varje dag kl. 21.00–7.15. Vid besöken görs kontinuerlig bedömning av vårdbehovet. Om vårdbehovet förändras kontaktar nattpatrullen den aktör som ansvarar för vården. En person är klient hos nattpatrullen under en överenskommen period. När klientens vårdbehov nattetid inte längre uppfyller kriterierna, avslutas besöken.

Nattpatrullen besvarar de larm som görs nattetid av trygghetstelefonklienter i Stamkarleby, Lochteå och Kelviå. Med denna tjänst tryggas klientens/patientens möjligheter att bo  hemma så länge som möjligt. När en patient skrivs ut från sjukhuset ska sjukhuset informera den vårdande aktören om utskrivningen. 

Nattpatrullen i Karleby är en tjänst inom hemvården som erbjuder kunden vård och omsorg nattetid.

Nattpatrullen gör planerade kundbesök, under vilka en kontinuerlig bedömning av behandlingsbehovet görs. Nattpatrullens vårdperioder är i princip korta och målet är att klienten ska rehabiliteras och klara sig hemma. Nattpatrullen deltar även i vård i livets slutskede som ges i klientens hem inom hemvården genom att erbjuda hjälp för anhöriga i att orka och genom att öka kundernas upplevelse av trygghet.

Om hjälpbehovet förändras tar nattpatrullen kontakt med den instans som ansvarar för vården. Man är i regel klient hos nattpatrullen under en i förväg överenskommen period. Nattpatrullens besök upphör när kundens behov av hjälp nattetid inte uppfyller kriterierna för nattpatrullhjälp eller när den i förväg avtalade tidsperioden går ut.

Karlebys nattpatrull arbetar varje dag i Stamkarleby, Lochteås och Kelviås område kl. 20.30–7.00.

Under besöket

 • Nattpatrullens medarbetare utför nödvändiga vårdåtgärder hos kunden. Besökstiderna beror på behovet av vård och meddelas till kunden i förväg.
 • En uppdaterad läkemedelslista och kontaktuppgifter till eventuella närstående ska finnas hemma hos kunden.
 • En nyckel ska förmedlas till nattpatrullen innan första besöket.
 • I hemmet ska det finnas hjälpmedel efter kundens behov.
 • Varken kunden eller hens anhöriga får vara rusmedelspåverkade.
 • En anhörig/gäst som uppträder hotfullt ombeds lämna platsen.
 • Rökning är inte tillåten i nattpatrullens närvaro
 • Husdjur måste hållas fastspända eller i ett annat utrymme
 • Gården måste ha tillräcklig belysning och sandning

Lestijokis och Perho ådals nattpatrull är en tjänst inom hemvården som erbjuder kunden vård och omsorg nattetid.

Nattpatrullen gör planerade kundbesök, under vilka en kontinuerlig bedömning av behandlingsbehovet görs. Nattpatrullens vårdperioder är i princip korta och målet är att klienten ska rehabiliteras och klara sig hemma. Nattpatrullen deltar även i vård i livets slutskede som ges i klientens hem inom hemvården genom att erbjuda hjälp för anhöriga i att orka och genom att öka kundernas upplevelse av trygghet.

Om hjälpbehovet förändras tar nattpatrullen kontakt med den instans som ansvarar för vården. Man är i regel klient hos nattpatrullen under en i förväg överenskommen period. Nattpatrullens besök upphör när kundens behov av hjälp nattetid inte uppfyller kriterierna för nattpatrullhjälp eller när den i förväg avtalade tidsperioden går ut.

Lestijokis och Perho ådals nattpatrull arbetar varje dag kl. 21.00–7.15.

Under besöket

 • Nattpatrullens medarbetare utför nödvändiga vårdåtgärder hos kunden. Besökstiderna beror på behovet av vård och meddelas till kunden i förväg.
 • En uppdaterad läkemedelslista och kontaktuppgifter till eventuella närstående ska finnas hemma hos kunden.
 • En nyckel ska förmedlas till nattpatrullen innan första besöket.
 • I hemmet ska det finnas hjälpmedel efter kundens behov.
 • Varken kunden eller hens anhöriga får vara rusmedelspåverkade.
 • En anhörig/gäst som uppträder hotfullt ombeds lämna platsen.
 • Rökning är inte tillåten i nattpatrullens närvaro
 • Husdjur måste hållas fastspända eller i ett annat utrymme
 • Gården måste ha tillräcklig belysning och sandning

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Maija Luoto

Serviceförman

Mobiltelefon: +358 44 730 7646

Ulla Siironen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 3265

Ta en titt också på dessa