Flytta dig till innehållet

EU:s funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och deltagande. På baksidan av kortet finns symboler som kan användas för att lätt berätta om hjälp- och stödbehov. Funktionshinderkortet och kännedom om det ökar funktionshindrade personers delaktighet, likvärdighet och aktivitet.

På funktionshinderkortets webbplats finns en sökfunktion som kan utnyttjas för att söka användningsalternativ för funktionshinderkortet, dvs. sådana kultur- och turistmål  samt serviceproducenter som i sina tjänster beaktar funktionshindrade personer. Ett enhetligt kort gör det möjligt för  serviceproducenter att utveckla sin service. Med hjälp av kortet kan funktionshindrade personer beaktas bättre i servicen.

Du kan ansöka om funktionshinderkortet hos FPA.

Mer information om funktionshinderkortet:

För verksamheten ansvarar

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706