Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och spelberoenden. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet.

Man kan även komma till öppenvården för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man förlorar kontrollen över användningen av rusmedel. Ytterligare information om missbrukarbetets öppenvårdstjänster:

Det förebyggande rusmedelsarbetet genomförs genom yrkesövergripande samarbete mellan olika parter. I Soite-området utvecklas det förebyggande rusmedelsarbetet genom Pakka-verksamhetsmodellen.

För verksamheten ansvarar

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Ta en titt också på dessa