Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rusmedelsarbetare hjälper personer med rusmedelsproblem och deras närstående i fråga om olika rusmedels-, drog-, läkemedels- och spelberoenden. Tjänsterna består av stöd och rådgivning samt hänvisning till olika tjänster. Det är fråga om tjänster inom social- och hälsovården samt öppenvårdens stödåtgärder som erbjuds utifrån hjälp-, stöd- och vårdbehovet.

Man kan även komma till öppenvården för vård i förebyggande syfte om man misstänker att man förlorar kontrollen över användningen av rusmedel. Ytterligare information om missbrukarbetets öppenvårdstjänster:

Det förebyggande rusmedelsarbetet genomförs genom yrkesövergripande samarbete mellan olika parter. I Soite-området utvecklas det förebyggande rusmedelsarbetet genom Pakka-verksamhetsmodellen.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Man kan anmäla sig som klient hos A-kliniken utan remiss och, om man vill, kan man även komma till mottagningen med familjen/en närstående. Servicen är avgiftsfri för klienter från Karleby och Kronoby.

Det är önskvärt att man kontaktar Nuotta redan i ett tidigt skede. Problemet behöver inte vara allvarligt för att man ska kunna söka hjälp. Besöken är avgiftsfria för klienten.

För verksamheten ansvarar

Johanna Smeds

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 806 8110

Markus Heikell

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 804 2174