Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Syftet med boenderådgivningen är:

 • att främja invånarnas välbefinnande och trivsamheten i omgivningen
 • att förhindra vräkning genom tidigt ingripande i fråga om obetalda hyror och störande livsföring
 • att utreda orsaker till invånarnas problem med boende och hänvisa till service
 • att ge rådgivning i frågor gällande boende och livshantering
 • att utveckla samarbetet med invånarna
 • att fungera i samarbete mellan invånarna, fastighetsbolaget och olika myndigheter
 • boenderådgivningen verkar vid servicecentret i Björkhagen i Karleby

Områdesgårdskarlen:

 • arbetar i Lumikko-kvarteret, Ekorrgatan 4-6
 • är med i invånarnas vardag
 • hjälper invånarna i små och stora frågor gällande boende
 • ansvarar tillsammans med invånarna för gårdens skötsel och trivsamhet
 • ordnar olika slags verksamhet tillsammans med invånarna
 • är anträffbar i Lumikko-kvarterets klubbrum Ekorrgatan 6 B

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Boenderådgivningen är avsedd för personer som bor i Kokkolan Vuokra-Asunnot Oy:s och Karleby stads hyresbostäder.

Toiminnasta vastaavat

Britt-Marie Karlsson

Ansvarsområdeschef/ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 806 8194

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Tiia Kuopusjärvi

Boenderådgivare

Telefon: +358 44 780 9973