Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Boenderådgivningen är en avgiftsfri tjänst som erbjuds av Soites vuxensocialarbete och Kokkolan Vuokra Asunnot Oy. Den är avsedd för personer som bor i Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:s och Karleby stads hyresbostäder.

En boenderådgivare hjälper och ger råd i ärenden som är relaterade till boendet och hänvisar vid behov vidare till andra tjänster.

Du kan få hjälp till exempel

  • i fråga om att reda upp situationer med hyresskulder eller hot om vräkning
  • med att ansöka om stöd för boendet och andra förmåner
  • med att fylla i ansökningar om bostad
  • i störningssituationer i fråga om boende

En handledare inom boenderådgivningen är på ett mångsidigt sätt med i de boendes vardag och hjälper boende som behöver stöd för boendet.

Till arbetsuppgifterna hör dessutom

  • övervakning av allmän ordning och trivsel i bostadshus
  • hembesök ensam och i samarbete med ett yrkesövergripande nätverk
  • utredning av vräknings- och störningssituationer
  • att ordna rehabiliterande arbetsverksamhet och gruppverksamhet för män.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Boenderådgivningen är avsedd för personer som bor i Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:s och Karleby stads hyresbostäder.

För verksamheten ansvarar

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa