Flytta dig till innehållet

Socialrådgivningen ger dig råd i fråga om vem du bör kontakta bland annat

  • om du hamnat i ekonomiska svårigheter
  • om du genomgår en separation
  • vid problem med missbruk
  • vid utmaningar med boende
  • i en svår familjesituation
  • om du är oroad för din närstående


Vid socialrådgivningens servicepunkt i iPark får du rådgivning och handledning utan tidsbokning tisdagar kl. 9-11 och torsdagar kl 13-15. Vid servicepunkten får du också blanketter för ansökning om utkomststöd och råd i fråga om att fylla i ansökningen. Vid servicepunkten finns en dator som klienter kan använda samt möjlighet att printa ut handlingar.

Socialrådgivningens socialhandledare fattar inga myndighetsbeslut gällande klienter.

Chatt

Du kan nå socialhandledarna via chatten på webbplatsen soite.fi mån-fre kl. 10-12. Du kan uträtta ärenden anonymt via chatten.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847