Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tjänster i Soite för att främja sysselsättningen

Sysselsättningstjänster erbjuds förutom av Soite också av Karleby stads sysselsättningstjänster.

Det gemensamma målet är att stödja klientens väg via de sysselsättningsfrämjande tjänsterna ut på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom fungerar sysselsättningstjänsterna som stöd- och expertenhet inom sysselsättning.

Karleby stads sysselsättningstjänster

  • Sysselsättningsskyldighet
  • Lönesubventionerat arbete
  • Sommarjobb
  • Pointti – stadens lönebidrag

Karleby stads sysselsättningstjänster gör nära samarbete med flera aktörer för att främja klientens sysselsättning. Bland dessa finns klienter, stadens förvaltningar, arbets- och näringsbyrån, servicecentret för arbetskraft, regionens projektaktörer, företag och andra aktörer inom privata sektorn.

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att välja ett lämpligt yrke, att få ett arbete, stanna kvar i arbetslivet eller återgå till arbetslivet trots din sjukdom.

Du kan  beviljas yrkesinriktad rehabilitering från FPA om du är arbetslös, studerar,, eller har varit i arbetslivet bara en kort tid.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Socialvårdsklienter kan få hjälp med att få sysselsättning om de på grund av handikapp, sjukdom, pågående rehabilitering eller av någon annan orsak behöver särskilt stöd för det. Hjälp kan till exempel vara rådgivning eller erbjudande av arbetsmöjligheter.

Socialväsendet ger information om stödmöjligheterna. Målet är att kunden får avlönat arbete.

För verksamheten ansvarar

Anu Pippola

Ansvarsområdeschef / ledande socialarbetare

Telefon: +358 40 489 2145

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa