Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kronobyvägen 4
68500 Kronoby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden digitalt

Centralskolan kronoby

Tjänsterna som servicestället erbjuder

Ta en titt också på dessa