Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Kotikuja 4
69700 Vetil

Uträttande av ärenden per telefon

Servicecentret Harjukoti som är beläget i Vetil erbjuder 29 äldre personer serviceboende med heldygnsomsorg. Harjukoti har tre avdelningar: Toivola, Mattila och Maijala.

Harjukoti producerar högklassig boendeservice för den äldre befolkningen i vårt område, ända till livets slut. De boende har egna rum, och dessutom finns gemensam matsal och andra gemensamma lokaler. Personalen på Harjukoti arbetar klientorienterat och har ett rehabiliterande arbetssätt. Vårdpersonalen gör nära samarbete med de anhöriga.

I samma byggnad med servicecentret Harjukoti finns seniorboende och lokalerna för Vetil hemvård som hör till Perho ådals hemvård.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa