Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Lepolantie 4
68210 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Lepolas hemlika lokalerna finns på två våningar. Mellan våningarna går en rymlig hiss. Utöver serviceboende dygnet runt erbjuder Lepola kortvarig rehabiliterande intervallvård.

Vårdarbetet på Lepola grundar sig på en individuell vård-, rehabiliterings- och serviceplan. Det är två yrkesövergripande vårdteam som ansvarar för vården. För rehabiliteringsklienter som kommit för korttidsvård erbjuds även en fysioterapeuts tjänster.

I vården betonas ett rehabiliterande arbetssätt och stärkande av klienternas resurser. En klient är själv expert på sitt eget liv. Viktiga värden i vårdarbetet är klientorientering, självbestämmanderätt, likvärdighet, rättvisa och förtroende. En meningsfull vardag skapas i samarbete med anhöriga och frivilliga aktörer.

Plan för egenkontroll

Ta en titt också på dessa