Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Bågvägen 15
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Verksamheten på Mesil grupphem baserar sig på individualitet och klientorientering. Vi beaktar de boendes individuella behov och resurser och stöder personligheten och styrkorna. Vi stöder de boendes sociala växelverkan och delaktighet och beaktar gemenskapen. I vårt hem finns personal på plats dygnet runt. På Mesil grupphem bor de boende i egna ettor med badrum och eventuellt ett eget minikök. Vårt hem är öppet och vänligt.

Trygghet, förtrolighet och likvärdighet är viktiga värden för oss. Genom ett rehabiliterande arbetssätt handleder, stöder och hjälper vi de boende i vardagens sysslor. Vi stöder fritidsverksamhet mångsidigt genom motion, spel och genom att tillbringa tid tillsammans. Vårt yrkesövergripande arbetsteam respekterar de boendessjälvbestämmanderätt och rätt till privatliv.

Ta en titt också på dessa