Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Murickvägen 130
68410 Kronoby

Övriga kontaktuppgifter

Uträttande av ärenden per telefon

Uträtta ärenden digitalt

Nedervetil skola

Tjänsterna som servicestället erbjuder

Ta en titt också på dessa