Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, D-flygeln, 0. våningen. Ingång utifrån via C1-ingången

Tjänsterna som servicestället erbjuder