Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Mellersta Österbottens centralsjukhus, D-flygeln, våning 1

Servicetider

måndag–fredag 08:30–14:30

Tjänsterna som servicestället erbjuder