Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Mariegatan 16-20
67200 Karleby
Lisätiedot:
Våning 2, P-flygeln och R-flygeln.

Servicetider

Öppen dygnet runt

Tjänsterna som servicestället erbjuder