Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Runebergsgatan 60E
67100 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Runebergsgatans gruppboende är beläget på gångavstånd från Karleby centrum där det finns mycket möjligheter till hobbyer.  Vårt gruppboende består av två radhus, 12 bostäder och gemensamma lokaler. Bostäderna och de gemensamma lokalerna har en gemensam gårdsplan, och tack var det får de boende den service de behöver från nära håll. I de gemensamma lokalerna finns lokaler för personalen, ett grovkök, ett gemensamt kök och ett vardagsrum. De boende har också tillgång till en gemensam bastu.

Värden och verksamhetsidén på gruppboendet

Vårt mål är att stödja de boendes självständighet och förmåga att bo individuellt. Genom individuellt stöd och individuell handledning möjliggör vi de boendes goda livskvalitet. Verksamhetsidén är att stödja och upprätthålla de boendes helhetsbetonade välbefinnande. Vi vill upprätthålla förtrolighet och trygghet samt få klienterna att känna sig viktiga och älskade.

Våra värden är:

  • att respektera de boendes egna val och beslut
  • att upprätthålla och främja de boendes hälsa och välbefinnande
  • ett tryggt och meningsfullt liv
  • etiska värden i vårt arbete är klientorientering, öppenhet, likvärdighet, rättvisa och förtrolighet

Vardagen och personalen på gruppboendet

Vår yrkeskunniga personal är på plats mån-fre kl. 7-22 och lör och sön kl. 8-22 (ingen nattövervakning). Till personalen hör en serviceförman, en ansvarig handledare och fyra handledare. Personalen har som uppgift att hjälpa och handleda i vardagssysslor med respekt för klienternas individualitet och rätt till egna val.

Ta en titt också på dessa