Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Besöksuppgifter

Niemeläntie 3B
69440 Lestijärvi

Uträttande av ärenden per telefon

Kotipirtti är en enhet som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för 18 personer i Lestijärvi. Kotipirtti är beläget på ett vackert och lugnt ställe i samma fastighet som hälsocentralen. Kotipirtti består av en våning, och det är lätt för de boende att gå ut och att tillbringa tid utomhus. Man tillbringar ofta tid tillsammans i grillkåtan som finns på gården.

Målet är att producera högklassig boendeservice för den äldre befolkningen i området ända till livets slut. Arbetet är klientorienterat och rehabiliterande. Vårdpersonalen på Kotipirtti gör nära samarbete med de anhöriga.

Personalen på Kotipirtti består förutom av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården också av hemvårdare. Personal är på plats dygnet runt. En privat serviceproducent ansvarar för läkartjänster.

Enheten har dessutom 4-6 seniorbostäder som hör till hemvården. Hemvården ansvarar för den genomgripande vården och omsorgen av de boende i dessa bostäder.

Ta en titt också på dessa