Flytta dig till innehållet

Besöksuppgifter

Folkskolegatan 17
67200 Karleby

Uträttande av ärenden per telefon

Tallvinden är en serviceboendeenhet som inledde sin verksamhet i oktober 2020. Serviceboendeenheten erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg och serviceboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd.

Enheten har sina lokaler nära Karleby centrum, vilket gör det möjligt för de boende att röra sig självständigt och att ta del av närbelägna tjänster och olika fritidsaktiviteter.