Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enligt lagen ska vissa förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i välfärdsområden lämna en redogörelse för sina bindningar. Detta gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. De ska dessutom lämna redogörelse för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Välfärdsområden ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Läs Soites redogörelser för bindningar i registret över bindningar:

Ta en titt också på dessa