Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite anses kundernas och kommuninvånarnas delaktighet vara viktig, och ungdomsfullmäktige är ett sätt att främja delaktighet.  Soites ansvarsområde för FUIK och delaktighet ansvarar för utvecklingen och verkställandet av kunddelaktighet.

Uppgift

Ungdomsfullmäktiges uppgift i Soite är att särskilt påverka, främja och följa upp verksamheten inom social- och hälsovårdens olika sektorer utifrån de ungas synvinkel.

Ungdomsfullmäktige kan väcka initiativ och ge förslag och utlåtanden om ärenden som är av betydelse i barnens och ungas liv och för deras välbefinnande.

Ungdomsfullmäktige ska tas med i beredningen av planen gällande barns och ungas välbefinnande och i bedömningen av tjänsternas tillräckligt och kvalitet.

Ungdomsfullmäktige sammanträder ungefär 5-6 gånger per år. Den har som uppgift att diskutera, ge respons och förmedla information från kommunala ungdomsfullmäktige till välfärdsområdets ungdomsfullmäktige och vice versa.

Soites ungdomsfullmäktige sammanträder, i mån av möjlighet, turvis på olika håll i välfärdsområdet. Det byggs upp ett välfungerande samarbete mellan Soites och kommunernas ungdomsfullmäktige så att kommunernas ungdomsfullmäktige kan ställa frågor och överföra ärenden för behandling i Soites ungdomsfullmäktige om de anser dem höra dit eller om de vill få ett svar gällande social- och hälsovårdsärenden i sin egen kommun.

I Soites ungdomsfullmäktige ingår minst en representant för varje kommun i välfärdsområdet. Till ungdomsfullmäktige hör dessutom två ledamöter från välfärdsområdets styrelse och en tillräcklig tjänsteinnehavarrepresentation från Soite. Permanent sakkunnig medlem i ungdomsfullmäktige är verksamhetsområdeschefen för familjernas tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen behandlar ungdomsfullmäktiges årsrapport.  

Sammansättningen hösten 2022 – våren 2024

Ordinarie ledamotErsättare
Nora Tuurinmaa, ordförandeDaniel Fesiuk
Julius Saari, varapuh.joht.
Nella KananenViivi Kivelä
Fiia PuusaariAada Peltokangas
Hanna Heikkilä Luukas Syrjälä
Ruuben Haaponiemi Niiles Haaponiemi
Elia Syri Iiris Säkkinen
Tiina Potila
Elsa-Marella LuotoMarkus Heikkinen
Siri ElfvingLilja Vitikka
Aatu Hietalahti
Iina Hietalahti
Kirsikka Typpö
Veeti Paananen
Martti Viiperi
Eero Peltoniemi
Aili HuuskoNea Nisula
Pietari WishartSaana Koskimäki
Eedla Toikkanen, regional representant
Emmi Anttila, regional representant Hilja Luikku
Tapio Pajunpää, representant för välfärdsområdesstyrelsenKristiina Teerikangas
Pirjo Urpilainen, representant för välfärdsområdesstyrelsenMargita Lukkarinen
Jussi Salminen, föredragande
Jaakko Kinnunen, beredningen
Hannele Hauhtonen, sekreterare
Minna Lönnbäck, verksamhetsområdeschef för familjernas tjänster

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Ta en titt också på dessa