Socialservice ➔ Familjestödservice ➔

Ankaren

Syftet med ankarverksamheten är att främja välbefinnande hos unga och att förebygga brott. Verksamheten genomförs av det yrkesövergripande Ankarteamet med representanter för polisen, socialväsendet, hälso- och sjukvården och ungdomstjänsterna.

Ankarmodellen baserar sig på samarbete mellan olika myndigheter. Medlemmarna i teamet gör nära samarbete. Var och en bidrar med sin yrkeskunskap samt stödet och kunnandet i sin organisation.

Tack vare ett yrkesövergripande samarbete får klienterna helhetsinriktat och snabbt stöd och handledning från ett ställe. Det är viktigt att klienten får hjälp snabbt utan att bli hänvisad från en myndighet till en annan.

Ankarteamet i Karleby har sin byrå vid Karleby polisstation. Där behandlar teamet alla brott och brottsliga handlingar som misstänks ha begåtts av under 18 år gamla personer. Dessutom behandlar teamet barnskyddsanmälningar som gjorts av poliser och andra myndigheter och som gäller missbruk eller brottslig verksamhet hos minderåriga.

Ankarteamet träffar den unga och hens vårdnadshavare i ett så tidigt skede som möjligt. Den unga kan då ges ändamålsenligt stöd och vid behov hänvisas till rätt hjälp och stöd.

Tveka inte att kontakta ankarteamet om du är orolig för en ung person. Vi söker tillsammans en lösning på situationen.

Du kan bekanta dig med ankarverksamheten på sidan www.ankkuritoiminta.fi

Ankarteamet i Karleby berättar om sin verksamhet på sitt Instagram-konto ankkurikokkola.


Kontaktuppgifter

Ankarteamet
tfn 040 488 2904

Kontakt/
barnskyddsanmälan under tjänstetid
Tfn 044 780 9173

Utanför tjänstetid kontakta socialjouren via nödcentralen tfn 112