Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Emeliehemmet

Emeliehemmet är ett tvåspråkigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Serviceboendet har 34 platser och två avdelningar, Alfred och Alma.


Vi vill erbjuda våra klienter en trygg, hemlik och trivsam miljö samt högklassig vård och omvårdnad dygnet runt enligt klienternas behov.

Avdelning 2 Alfred (17 platser)
Avdelning 3 Alma (17 platser) demensavdelning

Vid enheten arbetar en serviceförman, sjukskötare och närvårdare. Alla klienterna har en egen vårdare.

Vården på Emeliehemmet baserar sig på ett rehabiliterande arbetssätt, och vi vill stödja och stärka klienternas självständighet och förmåga att klara sig av dagliga sysslor.

Församlingar ordnar andakt varannan vecka. Dessutom ordnas olika slags musikstunder och annat program, vanligtvis på eftermiddagar.

Avgifterna består av hyra och en måltids-, grund- och klädvårdsavgift, en avgift för ett bastillbehörspaket och en vårdavgift som baserar sig på bruttoinkomster. Utöver detta betalar klienten själv för sina läkemedel och klädutgifter.  Klienter har möjlighet att ansöka om vårdbidrag och bostadsbidrag.

Man ansöker om plats i enheten med en ansökningsblankett, och ansökningarna behandlas av SAS-arbetsgruppen (SAS = från finskans selvitä, arvioi, sijoita, dvs. utred, bedöm och placera).


Kontaktuppgifter

Emeliehemmet
Sjukhusgatan 11
67100 Karleby 

Serviceförman 
Peter Karlström
tfn 040 806 5886

Avdelning 2 Alfred   
tfn 040 806 5890                    
Sjukskötare                  
tfn 040 806 5888
                  
Avdelning 3 Alma
tfn 040 806 5889
Sjukskötare
tfn 040 806 5887