Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Andningsskötare

En andningsskötare sköter astma-, COPD- och sömnapnépatienternas periodiska kontroller samt undersökningar som sker under en läkares handledning.

Inom primärvården fungerar andningsskötarna som stödpersoner för personer som har en sjukdom i andningsorganen eller allergier. Andningsskötarna fungerar också som kontaktpersoner mellan klienterna och tredje sektorn. Immunterapin för allergiker sker på andningsskötarens mottagning.

Du kan söka dig till andningsskötarens mottagning på eget initiativ eller hänvisad av en läkaren/av annan vårdpersonal. Personer med astma eller COPD kan söka sig till mottagningen. Även personer som har astmasymptom eller misstanke om COPD eller astma kan kontakta andningsskötaren. Mottagningen besöks också av sömnapnépatienter som kommer på överenskomna kontroller. Om du misstänker att du har sömnapné, beställ först tid direkt till läkarmottagning.

När du kommer på astma- eller COPD-kontroll, gör först PEF-uppföljning i 1-2 veckor och beställ tid för spirometriundersökning. Anvisningarna för PEF- och spirometriundersökningen kan hämtas från mottagningen.

Till en andningsskötares uppgifter hör bl.a. handledning av egenvård, uppföljning av hur vården lyckats, tobaksavvänjning och annan hälsorådgivning.Kontaktuppgifter

Karleby

Andnings-/reumaskötare
tfn 044 730 7962


Sömnapnéskötare
tfn 040 804 3277
Telefontid
tis kl. 8-9 och kl. 15-16
fre kl. 8-9 och kl. 13-14

Kronoby
Andningsskötare /Spirometri
Kronoby, Terjärv, Nedervetil
Tidsbeställning: mån-ons, fre 8.00-10.00
tfn 040 806 5700

Tidsbeställningsnummer för sömnapnépatienter
Kronoby, Terjärv, Nedervetil
Tisdagar 8.00-10.00
Torsdagar 10.00-11.30
tfn 040 489 2295

Skötaren har inte mottagning varje dag och mottagningsdagarna varierar. Skötaren svarar i telefon i regel endast på mottagningsdagarna.


Älvdalarna

Lestijokidalen
(Kannus, Lestijärvi, Toholampi)
Lestijokidalens andningsskötare
tfn 040 804 2060

Skötaren har inte mottagning varje dag och mottagningsdagarna varierar. Skötaren svarar i telefon i regel endast på mottagningsdagarna.


Tunkkari hälsovårdscentral
(Halso, Kaustby, Vetil)

Telefontid tis och ons kl. 11.30 - 12.30
tfn 040 804 5060


Perho
Telefontid mån, tis, tors kl. 12.00 - 14.00
tfn 040 804 3020