Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Tandvärksjouren

Jour på kvällar, söckenhelger, under veckoslut och nattetid

Tandläkarjouren finns i lokalerna för polikliniken för tand- och munsjukdomar på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Vardagskvällar kl. 16.00–21.00 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8.00–21.00.

Patienter kommer till tandvärksjouren i regel efter att ha tagit kontakt per telefon. Frågor förknippade med jouren tfn (06) 828 7450.

Jouren ordnas i samarbete med de kommuner som är medlemmar i jourringen:

 • Karleby, Kronoby, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halso, Vetil, Kaustby
 • Kalajoki hälsovårdscentral (Kalajoki, Merijärvi)
 • Peruspalveluyhtymä Kallio (Alavieska, Ylivieska, Nivala, Sievi)
 • Perusturvakuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi)
 • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki)
 • Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad (Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby)
 • Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä)


Observera:

 • På jourmottagningen vårdas patienter som är i behov av vård på grund av plötslig tandvärk. De får tillbörlig akutvård (i första hand smärtlindring och/eller inflammationsdämpande behandling).
 • Fyll i blanketten för patientuppgifter när du kommer till mottagningen eller på webben i förväg.
 • Ta ett könummer när du kommer till jouren om du inte har en reserverad tid.
 • Patienten beställer själv tid för fortsatt behandling i den egna hemkommunen.
 • Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsocentralstaxorna, även patienter från utanför Soites område.
 • Patienter som fyllt 15 år faktureras 50,80 € för ett uteblivet besök som inte har avbokats.


Nattjour 

I allvarliga fall kl. 21.00–8.00 vårdas patienter vid Uleåborgs universitetssjukhus samjour, tfn (08) 315 2655.Kontaktuppgifter

Tandläkarjouren 

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20, (1 vån., D-flygeln)
67200 Karleby

Vardagskvällar kl. 16.00-21.00

Under veckosluten 8.00-21.00

Förfrågningar
tfn (06) 828 7450


Nattjouren

I allvarliga fall vårdas patienter kl. 21.00-8.00 vid Uleåborgs universitetssjukhus samjour tfn (08) 315 2655