Hälsotjänster ➔ Munhälsovården ➔

Tandvärksjouren

Jour på kvällar, söckenhelger, under veckoslut och nattetid

Tandvärksjouren fungerar i lokalerna för polikliniken för tand- och munsjukdomar vid Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Vardagskvällar kl. 16.00–21.00 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8.00–21.00.

Patienter kommer till tandvärksjouren i regel efter att ha tagit kontakt per telefon. Frågor förknippade med jouren tfn 06 828 7450.

Jouren ordnas i samarbete med de kommuner som är medlemmar i jourringen:

 • Karleby, Kronoby, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halso, Vetil, Kaustby
 • Kalajoki hälsovårdscentral (Kalajoki, Merijärvi)
 • Peruspalveluyhtymä Kallio (Alavieska, Ylivieska, Nivala, Sievi)
 • Perusturvakuntayhtymä Selänne (Haapajärvi, Reisjärvi, Pyhäjärvi)
 • Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä (Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki)
 • Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (Haapavesi, Pyhäntä)


När till tandvärksjouren?

I jouren vårdas patienter som behöver behandling på grund av plötslig värk. Dessa ges nödvändig första hjälp (främst smärtbehandling och/eller dämpning av inflammation).

Brådskande första hjälp behövs t.ex.:
 • vid plötslig hård värk som stör nattsömnen och som inte längre lindras med hjälp av smärtstillande medicin
 • vid blödning som inte slutar med hemmaknep
 • vid svår svullnad förknippat med problem med att andas eller svälja eller hög feber
 • när en permanent tand lossnat vid en olycka
 • när en olycka som skett nyligen skadat tänderna/munnen och lett till problem med att andas, svälja eller öppna munnen.

Brådskande fösta hjälp behövs inte:
 • lindriga eller lätta symptom som varat i flera dagar
 • sprickor i tänder eller att en fyllning eller en stifttand lossnat
 • att en tandprotes gått sönder.

Observera:

 • På jourmottagningen vårdas patienter som är i behov av vård på grund av plötslig tandvärk. De får tillbörlig akutvård (i första hand smärtlindring och/eller inflammationsdämpande behandling).
 • Fyll i blanketten för patientuppgifter i Egenvårdstjänsten när du kommer till mottagningen eller i förväg på webben.
 • Patienten beställer själv tid för fortsatt behandling i den egna hemkommunen.
 • Alla patienter som fyllt 18 år faktureras enligt hälsocentralstaxorna, även patienter från utanför Soites område.
 • Patienter som fyllt 15 år faktureras 50,80 € för ett uteblivet besök som inte har avbokats.


Nattjour 

I allvarliga fall kl. 21.00–8.00 vårdas patienter vid samjouren vid Uleåborgs universitetssjukhus, tfn (08) 315 2655.Kontaktuppgifter

Tandvärksjouren 

tfn 06 828 7450

Ring alltid först innan du kommer till tandvärksjouren.

Mellersta Österbottens centralsjukhus
Mariegatan 16-20
67200 Karleby
(1 vån., D-flygeln. Genast till vänster om du kommer via huvudingången A1)

När ingång A1 är låst, ring oss med porttelefonen.

Centralsjukhusets guidekarta

Tandvärksjouren är öppen:
vardagar kl. 16-21
under veckoslut och på söckenhelger kl. 8-21


Polikliniken för tand- och munsjukdomar är öppen:
mån-fre kl. 8.30-14.00


Förfrågningar (sekreterare):
tfn 06 826 4701
mån-tors kl. 8.00-14.00
fre kl. 8.00-13.00


Nattjour

I allvarliga fall vårdas patienter kl. 21.00-8.00 vid samjouren vid Uleåborgs universitetssjukhus tfn (08) 315 2655


Marita Silvander
Ansvarsområdeschef/ansvarig
sjukskötare
tfn 040 652 4659


Serviceområdeschef
Övertandläkare
Martti Lilja
tfn 044 730 7678