Hälsotjänster ➔ Patientguide till MÖCS ➔

Utskrivning från Soites avdelning

Man förbereder sig i god tid för utskrivningen från Soite. Det finns skäl att med personalen på nytt gå igenom behandlingsanvisningar som du fått. Om du inte är säker på om du klarar dig hemma, diskutera frågan med personalen. När du åker hem får du information om eventuell efterkontroll och om vem du kan kontakta vid behov. Det är en god idé att före utskrivningen berätta för den behandlande läkaren vilka intyg och andra dokument du behöver.

Du kan diskutera hemresan med personalen och fråga vilket sätt att resa är bäst med tanke på din sjukdom. Om du på grund av din sjukdom inte kan använda kollektivtrafiken, får du de nödvändiga intygen över det.


Feedback om vården

Soites personal hoppas att du ger feedback om din vård med pappersblanketterna som finns på avdelningarna och poliklinikerna eller elektroniskt.

Om du vill göra en anmärkning om vård, bemötande eller motsvarande, vänd dig först till den behandlande läkaren eller avdelningsskötaren. Om saken inte klaras upp, kontakta klinikens överläkare eller överskötare. Vid behov hjälper även patientombudsman med att utreda ärendet. I sista hand är det chefsöverläkaren/den administrativa överskötaren samt samkommunens styrelse som ansvarar för Soites medicinska verksamhet och vårdverksamhet.Kontaktuppgifter

Utskrivningsskötare

tfn 044 730 7656
telefontid vardagar
kl. 7.30-15.30