Soite ➔ Kvaliteten och processerna

Kvalitet och respons   

För att ha kontroll över helheterna i en mångsidig verksamhetsmiljö behövs fungerande vård- och rehabiliteringsprocesser, beskrivning av dessa samt kvalitetsövervakning.

För att trygga patient- och klientsäkerheten samt konkurrenskraften använder Soite det certifierade kvalitetsprogrammet för social- och hälsovården SHQS. Därtill har Soite i bruk kanaler för webbrespons samt responsautomater vid Soites enheter.

Kvalitets- och processarbetet koordineras av Soites utvecklingsenhet


Vad avses med kvalitetsrevision?

I kvalitetsprogrammet SHQS innebär kvalitetsrevision (Organisational Audit) att man med hjälp av en utvärdering inleder en intern utvecklingsprocess i organisationen. I processen granskas strukturen och funktionerna i servicesystemet systematiskt. Samtidigt inleds ett internt utvecklingsarbete med målet att göra kvalitetskontroll.

I förfarandet görs en utvärdering både av organisationen själv och av en utomstående kvalitetsrevisionsgrupp. Organisationen har möjlighet att få ett kvalitetserkännande på basis av kvalitetsrevisionen, ifall den fyller de nödvändiga kraven för kvalitetserkännandet.

Det senaste kvalitetserkännandet beviljades 16.3.2018 och den gäller till 15.3.2021.


Kontaktuppgifter

Kvalitetschef
Sari Timonen
tfn 044 723 2307