Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Lumikonkortteli

Verksamhet

Boendeträningsenheten Asuva ligger i  Lumikonkortteli i Björkhagen i Karleby. Lumikonkortteli består av fyra låghus. Service ligger på gångavstånd och trafikförbindelserna är goda. Asuva startade sin verksamhet på hösten 2018.

Asuva har fem platser för effektiverad boendeträning och det finns personal på plats dygnet runt. Personalen arbetar i tre skift.

Vid boendeträningsenheten Asuva får ungdomar handledning och stöd i att leva självständigt och klara sig själv. Vi erbjuder trivsamma och välfungerande lokaler för boendena samt en yrkeskunnig personal.

I verksamheten betonas vikten av ett självständigt liv och vardagsfärdigheter. När det gäller ungdomarnas välbefinnande anses ett hälsosamt levnadssätt och en regelbunden dygnsrytm vara viktiga. Vid Asuva deltar ungdomarna i hobbyverksamhet enligt eget tycke och smak.

När personalen handleder de unga beaktar man  de individuella behoven. Det handledande arbetet stödjer till gemenskap och hjälper de unga att skapa sociala relationer samt att umgås med andra. Handledarna hjälper ungdomarna såväl att sköta egna ärenden som att tillbringa fritid.

Satellitbostäder

Satellitboende är boendeträning i en egen hyreslägenhet. I satellitbostäder bor man ensam eller delar lägenhet med en kompis. Vid satellitboende har ungdomarna ingen övervakning nattetid. Vid behov får de dock stöd från Asuva per telefon eller via en bildtelefontjänst.

Handledarna stödjer också de ungdomar som bor i satellitbostäder. Det är möjligt att äta vid Asuva, men målet är att leva självständigt i den egna bostaden.

Ungdomar som bor vid boendeträningsenheten Asuva och i satellitbostäder studerar eller arbetar. Vardagen består av självständigt boende, av att sköta om sig själv och av fritid. Målet är en balanserad och trevlig vardag samt livshantering enligt individuella färdigheter.

Kontaktuppgifter

Enheten för boendeträning vid Lumikonkortteli
Asuva 
Ekorrgatan 4 A, 67800 Karleby

Ansvarig handledare
Nina Pikkarainen
tfn 040 804 3667

Serviceförman
Niina Kivinen
tfn 050 4436 894

Sjukskötare
Niina Kuuluvainen
tfn 040 804 3392