Socialservice ➔ Seniorernas tjänster ➔

Männistö

Servicecentret Männistö ligger på ett vackert ställe vid flodstranden i Toholampi. Servicecentret byggdes år 2009. Klienterna har egna rum med toalett och dusch och får själv bestämma hur det egna rummet möbleras. Till personalen hör en serviceförman, sex sjukvårdare och 26 närvårdare.

Männistö är ett servicecenter med 40 vårdplatser för äldre och erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg. Personal finns på plats dygnet runt. Männistö har tre avdelningar: demensenheten Ulpukka samt Majakka C och D. SAS-arbetsgruppen (från finskans Selvitä, Arvioi, Sijoita, dvs. utred, bedöm, placera) behandlar ansökningarna om plats inom serviceboende med heldygnsomsorg. 

Vårt mål är att i enlighet med Soites mål producera högklassiga boendetjänster för äldre i vårt område till livets slut. Vi vill samarbeta med de anhöriga. Vårdarbetet grundar sig på ett klientorienterat, rehabiliterande arbetssätt och en vård- och serviceplan. Vård- och serviceplanen baserar sig på en individuell bedömning av funktionsförmågan. Den utarbetas av den egna vårdaren i samarbete med klienten och hens anhöriga.

SAS-skötaren ansvarar för de permanenta vårdplatserna vid Männistö, tfn 040 804 2140.

Vid Männistö finns också intervallvårdsenheten Valkama med 14 vårdplatser. Valkama erbjuder tillfällig vård t.ex. under närståendevårdarens semester och under rehabiliteringsperioder. Under en bedömningsperiod gör man en bedömning av funktionsförmågan med RAI-systemet.

I ärenden som gäller platser i intervallvårdsenheten kontakta serviceförmannen, tfn 040 804 4510.

Förfrågningar gällande tillståndet hos klienter i intervallvårdsenheten kan riktas till avdelningen, tfn 040 804 4130.

För läkartjänster ansvarar en privat serviceproducent.

Länkar:

Servicecentret Männistös plan för egenkontroll (på finska).

Kontaktuppgifter

Servicecentret Männistö
Sairaalantie 4
69300 Toholampi

Serviceförman 
Katariina Kivioja
tfn 040 804 4510

Valkama (intervallvårds-enheten vid Männistö)
tfn 040 804 4130
vårdarna
tfn 040 804 4513
bokning av intervallvård
tfn 040 804 4510

Avdelningen Ulpukka
tfn 040 804 4511
tfn 040 804 4514

Avdelningen Majakka
sjukvårdarna
tfn 040 804 4512
vårdarna
tfn 040 804 4515, 040 804 4516

Köket
tfn 040 150 5319


Serviceområdeschef för
serviceboende och anstaltsvård

Minna Mäkitalo-Rauma
tfn 044 780 9103