Hälsotjänster ➔ Barnsjukhuset ➔

MDFT-teamet

MDFT (på engelska Multidimensional family therapy) dvs. mångformigt familjeterapeutiskt arbetssätt är en intensiv familjeterapeutisk metod för att hjälpa unga och deras familjer. MDFT lämpar sig för unga som har omfattande problem och som inte har fått hjälp av sedvanliga sätt att hjälpa. De unga kan t.ex. ha symtom jämte beteendestörningar och rusmedelsanvändning. Inom MDFT verkar man på en konkret nivå och söker tillsammans individuella fungerande  lösningar.

Det centrala målet är att interaktionen mellan den unga och föräldrarna blir mer konstruktiv. Ett centralt mål är också att de nya handlingsmodellerna integreras i familjens vardag. Man uppnår detta genom tätt samarbete med alla personer och aktörer som är viktiga ur den unga personens perspektiv. Det kan t.ex. vara fråga om skolan, ungdomspsykiatrin och barnskyddet. Förändringen måste ske överallt där problem framkommit. Då orsakerna till den ungas problem är mångfaldiga måste man i arbetet ta itu med alla olika livsområden samtidigt. Ungdomar som brottas med flera olika problem gagnas av det intensiva arbetssättet.

Inom MDFT förankras en MDFT-anställd i den ungas och familjens vardag och övervakar hur arbetet framskrider. Familjen behöver inte kontakta flera olika aktörer utan den anställda ser till att arbetet framskrider på alla nivåer

Kontaktuppgifter

Ansvarsområdeschef
Johanna Alatalo 
tfn 040 806 5151

Socialhandledare
Heidi Heinonen
tfn 044 780 9468