Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Inremedicinska avdelningen 8

Inremedicinska avdelningen 8 (tidigare medicinska avdelningen 8) ansvarar i Mellersta Österbottens område för vård och undersökning av patienter som  har en hjärtsjukdom. Vi vårdar också andra patienter med inremedicinska sjukdomar som behöver specialsjukvård. Avdelning 8 har 22 vårdplatser.

Patienterna kommer till avdelningen från polikliniken, hjärtundersökningsenheten eller med remiss från en specialist. Patienterna kommer för undersökningar eller behandlingar som kräver att patienten är på vårdavdelning. På avdelningen finns också övervakningsplatser som är reserverade för patienter som kommer till hjärtundersökningsenheten.

På inremedicinska avdelningen 8 arbetar kardiologer, läkare under specialistutbildning och vårdpersonal som är insatt i vård och undersökning av kardiologiska patienter.


Hjärtövervakningen (CCU)

Vid hjärtövervakningen vårdas patienter som blivit plötsligt/svårt sjuka, hjärtpatienter, inremedicinska patienter och patienter med en lungsjukdom som behöver effektiverad övervakning. Hjärtövervakningen fungerar i anslutning till inremedicinska avdelningen 8 och vi gör nära samarbete med avdelningen och med hjärtundersökningsenheten. Hjärtövervakningsenheten har fyra vårdplatser.


Hjärtundersökningsenheten

Hjärtundersökningsenheten ansvarar för inträngande undersökningar för hjärtpatienter i Mellersta Österbottens område. I hjärtundersökningsenheten görs röntgenundersökningar av hjärtat med kontrastmedel. Dessutom görs ballongvidgningar, pacemakeroperationer och olika undersökningar, till exempel ultraljudsundersökningar och tryckmätning i kransartärerna samt biopsier av hjärtmuskeln.

Besöksbegränsningar

På grund av coronaviruset är besöksbegränsningar i kraft på centralsjukhuset tills vidare.

På sjukhuset och de allmänmedicinska avdelningarna tillåts 1-2 besökare som ska vara helt symtomfria. Det är viktigt att komma ihåg att det finns allvarligt sjuka personer på avdelningarna. Besökaren ska använda kirurgiskt mun-nässkydd och följa de coronarelaterade anvisningarna för hygien. Enheterna ska reservera kirurgiska mun-nässkydd att dela ut till besökare.


Besökstider 

Besöken varje dag kl. 14.00-15.00 och kl. 18.00-19.00.

Du kan komma överens om besök med avdelningens personal.


Kontaktuppgifter

Medicinska avdelningen 8 finns på 0 våningen i c-flygeln vid MÖCS (guidekarta).


Avdelningssekreterare
tfn 040 653 4468

Sjukskötarnas kansli
tfn 040 653 4104

 

Hjärtövervakningen (CCU)
Sjukskötarnas kansli
tfn 040 653 4106

 

Hjärtundersökningsenheten
Avdelningssekreterare 
tfn 040 653 4467

 

Avdelningsskötare
Lilian Junell
tfn 040 653 4084

 

Ansvarig läkare, avdelningsöverläkare
Jussi Sia
tfn 040 653 4041