Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Minnesskötaren

Man kan kontakta minnesskötaren om man upplever att ens minne har försvagats eller om en anhörig märker minnesproblem eller nedsättning av funktionsförmågan. Orsakerna till minnesstörningar utreds bl.a. genom minnestest, blodprov och röntgenundersökningar. Till minnesskötarens uppgifter hör också att stöda och handleda den insjuknade och de anhöriga i fråga om vård och andra frågor som gäller sjukdomen och livet.

I Karleby arbetar minnesskötaren på Karleby hälsovårdscentrals minnespoliklinik som geriatrikerns arbetspar. Till minnespolikliniken får man tid med remiss från en läkare, genom att hemsjukvården eller en anhörig tar kontakt eller hänvisad av centralsjukhusets demensrådgivare eller remitterad av hälsopunktens hälsovårdare.

Minnesskötaren gör minnesundersökningarna och de nödvändiga remisserna till laboratoriet samt sköter i samarbete med läkaren om fortsatta åtgärder. På mottagningen eller på hembesöket bedömer minnesskötaren klientens hälsotillstånd och hur bra vården lyckats samt gör minnestester och ger stöd och hjälp samt individuell handledning även för de anhöriga. Minnesskötarens mål är att ge klienten stöd och handledning i fråga om att främja och upprätthålla hälsan.

Minnesskötaren kan kontaktas om det skett förändringar i minnet som försvårar vardagslivet eller oroar en själv eller de närstående, om man behöver handledning och rådgivning eller om man har hänvisats till ett minnestest eller om det påbörjats läkemedelsbehandling mot en minnessjukdom.

Minnesskötaren tar emot klienten endast enligt tidsbeställning.


Kontaktuppgifter

Geriatriska polikliniken och  minnesskötarna i Karleby och Kronoby 

Mariegatan 16-20, 67200 Karleby
y-flygeln, våning 0 (guidekarta)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10

Riitta Mehtälä
tfn 044 730 7998

Marja Viiperi
puh. 040 806 5955Lestijokidalens minnesskötare
(Kannus, Toholampi, Lestijärvi)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10


Servicecentret Puistola
Peltokatu 10, 69100 Kannus

Marjo Virkkala
tfn 040 804 4463


Toholampi hälsovårdscentral
( i den tidigare vårdavdelningens lokaler)

Sairaalantie 2, 69300 Toholampi

Sari Koskela

040 804 2124


Minnesskötaren i Perho älvdal
(Halso, Kaustby, Perho, Vetil)

Tidsbeställning och förfrågningar
mån-fre kl. 8-10


Tunkkari hälsovårdscentral
Mäntöläntie 2, 69730 Tunkkari

Päivi Jyrkkä
tfn 040 804 5410


Minneskoordinator
Pauliina Rautio
tfn 040 730 7637


Minnesteamet

Furuåsens aktivitetscenter
Sjukhusgatan 2 A, 67100 Karleby

Sjukskötare Susanne Sundvik
tfn 040 489 2257

Sjukskötare Anne Kleemola
tfn 040 804 3682

Närvårdare Ulla Roiha
tfn 044 780 9699


Koordineranande skötare

tfn 044 730 7656

telefontid

må-fre 7.30-18.30

lö-sö kl. 9.00-16.30


Serviceförman
Asta Pilvilampi
Furuåsens aktivitetscenter
Sjukhusgatan 2 A, 67100 Karleby
tfn 040 804 2119