Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Rådgivningspsykolog

Rådgivningspsykologens tjänster är avsedda för barn under skolåldern i vars utveckling det förekommer särskilda utmaningar. Exempel på utmaningar:

  • Barnet har koncentrationssvårigheter eller är överaktivt.
  • Barnet verkar inte lära sig saker på samma sätt som andra barn i samma ålder.
  • Barnets beteende avviker påtagligt från beteendet hos andra barn i samma ålder.


Rådgivningspsykologen bedömer och undersöker utvecklingsnivån hos barn i åldern 3–6 år i syfte att upptäcka problemen i ett så tidigt skede som möjligt och att ordna nödvändigt stöd innan skolgången inleds. Till klientarbetet hör också rådgivning och handledning till föräldrarna. Rådgivningspsykologen samarbetar dessutom med övriga aktörer som arbetar med barn under skolåldern och deras familjer och deltar i planeringen av rehabilitering som gäller barn.

Om föräldrarna behöver i första hand stöd i föräldraskapet eller i fråga om problem som gäller barnets känsloliv och beteende, bör de kontakta familjerådgivningen.

För att få komma till rådgivningspsykologens mottagning behövs remiss från t.ex. rådgivningen, en läkare eller rehabiliteringsaktör (tal-, ergo- eller fysioterapeut).

Rådgivningspsykologtjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria.Kontaktuppgifter

Psykolog vid rådgivningsbyrå
Kaisu  Krohn
tfn 040 804 3903