Hälsotjänster ➔ Rådgivningarna ➔

Rådgivningspsykolog

Rådgivningspsykologens tjänster är avsedda för barn under skolåldern i vars utveckling det förekommer särskilda utmaningar. Exempel på utmaningar:

  • Barnet har koncentrationssvårigheter eller är överaktivt.
  • Barnet verkar inte lära sig saker på samma sätt som andra barn i samma ålder.
  • Barnets beteende avviker påtagligt från beteendet hos andra barn i samma ålder.


Rådgivningspsykologen bedömer och undersöker utvecklingsnivån hos barn i åldern 3–6 år. Målet att upptäcka problemen så tidigt som möjligt och att ordna nödvändigt stöd innan skolgången inleds. Till klientarbetet hör också rådgivning och handledning till föräldrarna. Rådgivningspsykologen samarbetar dessutom med övriga aktörer som arbetar med barn under skolåldern och deras familjer. Hen deltar också i planeringen av rehabilitering som gäller barn.

Om föräldrarna behöver i första hand stöd för föräldraskapet eller i problem som gäller ett barns känsloliv och beteende, bör de kontakta familjerådgivningen.

För att få komma till rådgivningspsykologens mottagning behövs remiss från t.ex. rådgivningen, en läkare eller rehabiliteringsaktör (tal-, ergo- eller fysioterapeut).

Rådgivningspsykologtjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria.Kontaktuppgifter

Psykolog vid rådgivningsbyrå
Kaisu  Krohn
tfn 040 804 3903