Hälsotjänster ➔ Jouren ➔

Är jag en jourpatient?

NÖDSITUATION

I en nödsituation där livet är i fara är det viktigt att handla snabbt. Ring genast nödnumret 112 om du misstänker att din närstående drabbats av en stroke eller en störning i hjärnans blodcirkulation. Ring 112 också om hen har svår andnöd, bröstsmärta eller något av de nedanstående symptomen. Nödcentralen skickar en ambulans om den behövs.

Livshotande hälsoproblem är bl.a.:

 • Medvetslöshet
 • Patienten andas inte, man lyckas inte väcka patienten
 • Plötsliga förlamningssymptom
 • Svår andnöd/andningssvårighet, patienten kan inte tala eller talar bara enskilda ord 
 • Stark bröstsmärta och dessutom kallsvettning och kraftlöshet
 • Ett krampanfall som inte går om
 • Blödningar som orsakats av stora skador
 • Skada på huvudet så att det lett till nedsatt medvetandegrad eller medvetslöshet
 • Trafikolyckor i hög hastighet. Här avses bilkrock i en hastighet på över 60 km/h, eller att en bil krockat med en fotgängare, cyklist eller mopedist
 • Ett fall från hög höjd (över två gånger personens egen längd)


ANNAN SITUATION SOM KRÄVER VÅRD PÅ JOUREN:

Om patienten inte är i omedelbar livsfara, men det ändå krävs brådskande vård. Hälsoproblem som kräver brådskande vård är bl.a.:

 • Bröstsmärta eller kontinuerliga rytmstörningar
 • Plötslig försämring av allmäntillståndet hos en ung person eller en person i arbetsför ålder
 • Skador till följd av olycka, sår som blöder rikligt samt frakturer i felställning
 • Skador i ansiktet som gjort att synen försämrats
 • Nedsatt medvetandegrad
 • Plötslig förvirring, otydligt tal
 • Plötslig stark huvudvärk, synstörningar
 • Plötslig andnöd, kan uttala hela meningar
 • Plötslig buksmärta som är intensiv eller förvärras
 • Svår öronvärk som inte går om med smärtstillande läkemedel


RING DIN EGEN VÄLFÄRDSCENTRAL ELLER SOITE-STATION OM DITT ÄRENDE GÄLLER T.EX.:

 • förkylning
 • magåkomma
 • dagen-efter-piller (de nödvändiga läkemedlen fås på apoteket)
 • förnyande av recept, sjukledighetsintyg, förlängning av sjukledighet eller bedömning av arbetsförmågan
 • utlåtanden eller kontroller
 • laboratorie- eller röntgensvar
 • långvarig värk eller smärta som inte orsakats av en skada
 • borttagning av suturer
 • mätning av blodtrycket
 • berusning utan andra symptom
 • undersökning av kvisslor, födelsemärken och knölar
 • vaccinationer (icke akuta) eller
 • ett långvarigt eksem
Nödnumren

 • Nödnumret 112


På webbplatsen Hälsobyn hittar du: